Basketball

Basketball Schedule 2017-2018

Game Times: TBA

Fri, Nov 10      6pm              CHEF                                                          Home           JV/Varsity

Tu, Nov 14       6pm             Shreveport                                                  Away          JV/Varsity

Fri, Nov 17      6pm              Assembly (New Iberia)                            Away          JV/Varsity

Tu, Nov 28      6pm              CHA                                                            Away          JV/Varsity

Fri, Dec 1         6pm              Philadelphia                                              Home           JV/Varsity

Tu, Dec 5         6pm              Mt Olive                                                     Home          JV/Varsity

Fri, Dec 8        6pm               Southwest (Lake Charles)                      Away          JV/Varsity

Tu, Dec 12       5pm              Northeast Baptist (West Monroe)        Away          Varsity

Fri, Dec 15       6pm              First Baptist (Lafayette)                         Home          Varsity

Tu, Dec 19       6pm              Bethel (Ruston)                                        Away          JV/Varsity

Tu, Jan 9         6pm               Mt Olive (Athens)                                   Away          JV/Varsity

Fri, Jan 12      6pm               John Paul (Lafayette)                             Away          Varsity

Tu, Jan 16       6pm               Bethel – Ruston                                      Home          JV/Varsity

Fri, Jan 19       6:30p            First Baptist (Lafayette)                        Away          Varsity

Tu, Jan 23       5pm               Northeast Baptist                                  Home          Varsity

Fri, Jan 26       6pm              Shreveport                                              Home          JV/Varsity

Tu, Jan 30      6pm                CHA                                                        Home          JV/Varsity

 

Feb 5 or 6 – Playoffs Round 1                   Feb 8 or 9 – Playoffs Round 2

Feb 16 & 17 – State Tournament